Mer än 90 års erfarenhet

Kvalitet är en viktig faktor hos oss. Landegren Legomek har därför en avancerad mätutrustning och tillverkning i moderna CNC-maskiner för att leva upp till våra kunders krav på kvalitet. Vår personal har ett stort kunnande och får ständigt information och utbildning för att klara av ett behov på högre kvalitet.

Landegren Legomeks strävar efter att alltid vara tydlig i både tal och skrift mellan kunder och leverantörer.

Vår målsättning är att kunna spåra eventuella brister i kvalitén innan det lämnar produktionen och når kunden.

Landegren Legomek tittar gärna på tekniska lösningar och kommer tillbaka med olika produktionsförslag eller förbättringar för att kunna uppnå en hög kvalité med ett lågt produktpris.

Vi arkiverar alla uppmätningsprotokoll hos oss så att våra kunder kan få svar på gamla leveranser när så önskas.

Om oss

Verksamhets-policy

Kontakta oss via vårt fomulär!

Eller ring oss på numret: 011-23 10 40!