Verksamhetspolicy

Vi på Landegren Legomek AB

Landegrens LegoMek AB driver ett ständigt arbete att samla och utvärdera tidigare erfarenheter, detta för att våra kunder skall uppleva våra produkter som de mest attraktiva som svarar mot deras förväntningar och behov och våra medarbetare som motiverade och engagerade.

Genom att kontinuerligt utveckla organisationen och medarbetarnas kunskap och erfarenhet skall företaget, där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, tillämpa tillverkningsprocesser som är skonsamma mot miljön och ständigt förbättra påverkan på såväl kvalitet som miljö inom vår verksamhet. Vi tar ansvar för den miljöförorening som verksamheten genererar och arbetar ständigt med att hantera kemikalier, avfall och transporter på ett effektivt sätt för att minska påverkan på miljön. Vi ser verksamhetens bindande krav som vår lägsta nivå att uppfylla.

Landegrens Legomek AB arbetar aktivt för att skapa en fysiskt, psykisk och socialt sund utvecklande arbetsmiljö. Kontinuerligt arbete för att förbättra arbetsmiljön bedrivs på Landegrens Legomek AB. Detta för att förhindra olyckor samt förebygga ohälsa. Landegrens Legomek AB vill främja hälsa genom att motivera alla medarbetare. Varje medarbetare för Landegrens Legomek AB skall ges förutsättningar att:

  • Känna till verksamhetens mål och vision
  • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
  • Påverka sin egen arbetssituation
  • Känna ansvar för sin uppgift
  • Ta sitt hälsoansvar

Kontakta oss via vårt fomulär!

Eller ring oss på numret: 011-23 10 40!