Tjänster inom 3 huvudområden

Landegren Legomeks styrka är flexibiliteten att kunna erbjuda tjänster inom 3 huvudområden; Massproduktion av detaljer, Konventionell bearbetning och CNC-bearbetning. Vi kan även erbjuda montering i en lokal avskild från verkstadsdelen.

Verksamhetsområden

Massproduktion

Landegrens Legomeks kompetens inom längdsvarvning ger produkter i stora serier.

Konventionell bearbetning

Landegren Legomeks resurser inom konventionell bearbetning ger möjligheter till att producera specialdetaljer som tex. prototyper eller verktyg.

CNC Bearbetning

Landegrens Legomeks kompetenta personal samt våra moderna CNC-maskiner ger goda förutsättningar för att tillverka detaljer med höga toleranser i såväl enstycksproduktion som större serier.

Kontakta oss via vårt fomulär!

Eller ring oss på numret: 011-23 10 40!