Landegrens Legomeks kompetenta personal samt våra moderna CNC-maskiner ger goda förutsättningar för att tillverka detaljer med höga toleranser i såväl enstycksproduktion som större serier.

cnc-panel